Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023 - 2027 - spotkanie konsultacyjne

Data: 01.07.2022 r., godz. 09.21    1287
LGD Zielone Mosty Narwi: Spotkanie konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

LGD Zielone Mosty Narwi prowadzi przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 obejmującej obszar 10 gmin: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory (powiat pułtuski), Nasielsk (powiat nowodworski), Rząśnik i Wyszków (powiat wyszkowski).


Aby zapewnić włączenie społeczności lokalnej w proces tworzenia LSR, LGD Zielone Mosty Narwi organizuje spotkania w ramach konsultacji społecznych. Podczas spotkań dokonamy diagnozy lokalnego potencjału oraz poznamy oczekiwania mieszkańców i podmiotów obszaru w kontekście celów planowanych w nowej LSR. Ponadto zostanie przeprowadzona dyskusja moderowana ukierunkowana na główne elementy diagnozy, kluczowe problemy i ich przyczyny oraz sposoby eliminowania przyczyn w kontekście definiowanych celów przedsięwzięć i wskaźników.


Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do udziału w spotkaniach!


Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:


https://zielonemostynarwi.pl/wsparcieprzygotowawcze/


spotkanie konsultacyjne_wyszkow_2022.png (1.08 MB)