Poznaj Strategię Rozwoju naszej gminy do 2030 roku!

Data: 15.06.2022 r., godz. 08.10    1822
Burmistrz Wyszkowa zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Wyszków na lata 2022-2030.

Poznaj Strategię Rozwoju naszej gminy do 2030 roku!


Burmistrz Wyszkowa zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Wyszków na lata 2022-2030.


Spotkanie odbędzie się 2 czerwca 2022 r. o godz. 17:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.


Do udziału w spotkaniu zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Wyszków, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, którzy chcą zapoznać się z głównymi założeniami dokumentu oraz wziąć udział w dyskusji z ekspertami opracowującymi dokument.  


Wszelkie informacje na temat konsultacji społecznych oraz projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Wyszków na lata 2022-2030 dostępne będą od 1 czerwca 2022r. na stronie internetowej www.wyszkow.pl, w zakładce Dialog z mieszkańcami – Strategia Rozwoju Gminy Wyszków.


  


Strategia_fb.jpg (238 KB)