Więcej zieleni przy Alei Piłsudskiego

Data: 20.10.2021 r., godz. 15.30    168
55 drzew i blisko 10 tysięcy krzewów planuje zasadzić Gmina Wyszków przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wyszkowie. Wraz z istniejącym już drzewostanem, a także niedawno powstałą infrastrukturą drogową, nowe nasadzenia nadadzą temu miejscu ładnego, zielonego charakteru, a także przyczynią się to do poprawy jakości powietrza w naszym mieście.
Wśród nasadzeń znajdą się m.in. brzozy, lipy, świerk, leszczyny, róże, kaliny, kosodrzewiny, czy też jaśminowce. 4 października Gmina Wyszków podpisała umowę z firmą BIOSFERA Tomasz Tomala z Warszawy. Wykonawca planuje zakończyć prowadzone pracy do 19 listopada 2021 roku.

Warto przypomnieć, że zadanie to będzie realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na który Gmina Wyszków pozyskała w 2016 roku dofinansowanie w wysokości 5.612.605,76 zł. 

To kolejne z działań realizowanych w ramach tego projektu, wcześniej wykonywano prace w Parku Karola Ferdynanda Wazy (nasadzenia, budowa boiska i placu zabaw, stabilizacja skarpy), na nadbrzeżu rzeki (uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia, łąka kwietna, udrożnienie ścieżki, montaż małej architektury), na skwerze przy ul. Szpitalnej (nasadzenia, siłownia napowietrzna, elementy małej architektury), a także nasadzenia zieleni przy ul. 3 Maja, Komisji Edukacji Narodowej i Fryderyka Chopina.

Rośliny mają ogromne znaczenie w funkcjonowaniu całego ekosystemu. Gmina Wyszków od lat prowadzi spójną politykę środowiskową w zakresie terenów zielonych, inwestując w dumę naszego miasta – zabytkowy park, tworząc miejsca zielone wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość.