"Kolej na park" - projekt zagospodarowania terenów przy ul. Okrzei

Data: 17.08.2021 r., godz. 15.13    1094
Gmina Wyszków przygotowuje kompleksowy projekt zagospodarowania terenów przy ul. Okrzei.
Kolej na park
- pod takim hasłem przygotowywane jest kompleksowe, wielobranżowe przedsięwzięcie mające na celu stworzenie nowej, funkcjonalnej i atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców Gminy Wyszków na terenach przy ul. Okrzei, będących gminną własnością. 

Idea projektu. Ideą projektu jest powiększanie obszaru miejskich terenów zieleni i odpoczynku dla mieszkańców, tworzenie kolejnych estetycznych i funkcjonalnych miejsc, w których mieszkańcy mogą odpoczywać, spotykać się, budować lokalne więzi. Utworzenie parku kolejowego będzie także formą rewitalizacji tych terenów, otwarcie ich na nowo z zachowaniem ducha, którym była kolej. Pomoże to w budowaniu lokalnej tożsamości i wspólnotowości. Powstanie także kolejna atrakcyjna, a zarazem proekologiczna infrastruktura w mieście. 

Chcemy nawiązać do naturalnych walorów i tradycji tego miejsca, jednocześnie nadając mu nowe, atrakcyjne funkcje i wygląd.
Założenia projektu. Projekt został podzielony na dwie części. Pierwsza obejmuje obecnie funkcjonujący obszar dworca PKP i PKS oraz druga, obejmująca niezagospodarowane, bezpośrednie przylegające tereny zielone.
W założeniu projektu, cześć pierwsza obejmuje przebudowę i modernizację terenu dworca PKP, łącznie z budynkami stanowiącymi własność gminy. Przygotowywana koncepcja przewiduje:

po pierwsze: utrzymanie funkcji dworca PKS, przy gruntownym przemodelowaniu istniejącej infrastruktury (m.in. przebudowa istniejących zajezdni autobusowych, uwzględniających potrzeby Gminy w tym zakresie)
po drugie: zabezpieczenie odpowiedniej infrastruktury dla prywatnej komunikacji autobusowej
po trzecie: przebudowę i modernizację budynku dworca PKP:

• połączenie funkcji dworca PKP i PKS (poczekalnia dla podróżujących, toalety, kasy biletowe, miejsca na biletomaty etc.),
• nadanie budynkowi nowych funkcji np.: zlokalizowanie dużej otwartej przestrzeni pełniącej funkcję galerii wystawienniczej,
• pomieszczenie dla realizacji potrzeb społeczno - kulturalnych
• uniwersalne pomieszczenia przeznaczone dla stowarzyszeń czy OPP do realizowania swojej oferty,
• termomodernizacja budynku, z wykorzystaniem OZE (o ile będzie to możliwe technicznie),
• generalna przebudowa wnętrza budynku poprawiająca jego funkcjonalność, dodanie antresoli, zewnętrznych tarasów itp., w zależności od możliwości i stanu istniejącego budynku,

po czwarte: przeznaczenie części terenu dla prywatnych przedsiębiorców, np. długoterminowa dzierżawa z przeznaczeniem na stację benzynową,
po piąte: zachowanie istniejącej zieleni,
po szóste: skomunikowanie terenu z istniejącą siecią tras rowerowych wraz z uzupełniającą infrastrukturą rowerową np. w postaci stacji naprawy rowerowe.

Druga część planowanego przedsięwzięcia - obejmująca niezagospodarowane, bezpośrednie przylegające tereny zielone - niby zupełnie inna, a jednak łącząca się w jedną, spójną całość. Teren ten będzie naturalnym przedłużeniem terenu dworców ale pełnić będzie funkcje m.in. społeczną, rekreacyjną i gospodarczą.

Przygotowywana koncepcja przewiduje:
- stworzenie infrastruktury, która pobudzi istniejące obiekty gospodarcze np. przestrzeń dla ogródków gastronomicznych,
- wybudowanie kilku obiektów z przeznaczeniem na sprzedaż lokalnych wyrobów, lokalnych przedsiębiorców,
- usytuowanie kilku obiektów, w postaci przebudowanych i przystosowanych wagonów kolejowych, które przeznaczone będą dla różnych organizacji do prowadzenia różnego rodzaju aktywności np. streetworking, warsztaty dla mieszkańców. Ma to na celu nawiązanie do potocznie funkcjonującej nazwy tego terenu: PARK KOLEJOWY,
- usytuowanie „podestu", który będzie mógł być wykorzystywany np. jako mała scena czy galeria na świeżym powietrzu,
- zaprojektowanie różnych form zieleni np. ogrody deszczowe, zielone ściany itp.,
- wybieg dla psów,
- część terenu przeznaczona na dodatkowe miejsca parkingowe,
- plac zabaw,
- ławki i wiaty
- ścieżka zdrowia,
- połączenie i uzupełnienie infrastruktury rowerowej,
- pojemniki na deszczówkę.

Przedstawiony katalog działań stanowi punkt wyjścia, który przedstawiony zostanie mieszkańcom Wyszkowa w formie koncepcji i przekazany będzie do konsultacji. Gmina Wyszków rozpoczęła rozmowy z PKP mające na celu pozyskanie gruntów oraz wagonów pociągów.