Dofinansowanie do wymiany pieców - wnioski do 30 września!

Data: 29.09.2021 r., godz. 09.53    448
Rada Miejska w Wyszkowie przyjęła uchwałę na mocy której, samorząd pokrywać będzie część kosztów związanych z wymianą kotłów w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wyszków. Pieniądze można uzyskać zmieniając sposób ogrzewania z paliw stałych (węgiel kamienny, drewno, pelet, brykiet, zrębki, wierzba energetyczna oraz słoma) na system gazowy.
Dotację w wysokości 50% kosztów zakupu, montażu i pierwszego uruchomienia fabrycznie nowych urządzeń opalanych paliwem gazowym będą mogły uzyskać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorstwa posiadające budynki mieszkalne na terenie Gminy Wyszków. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 3.000 zł.

To kolejne z działań podejmowanych przez Gminę Wyszków,  których  celem jest poprawa  jakości  powietrza  w  naszym  mieście.  Przypomnijmy, że  w  ubiegłym  roku, w trzech miejscach na terenie Wyszkowa pojawiły się czujniki jakości powietrza, samorząd organizował proekologiczne projekty edukacyjne, a miejska spółka Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego prowadzi punkt doradczy programu „Czyste Powietrze”. Większość inwestycji realizowanych przez gminę zakłada nasadzenia roślin. W ostatnich dniach wyszkowski samorząd pozyskał także blisko 6 mln złotych na nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie całego miasta, parki kieszonkowe, zagospodarowanie terenów zielonych i infrastrukturę dla rowerów. Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa. Dbajmy o środowisko każdego dnia.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2021 roku!

Kwota dotacji: 50% kosztów (maksymalnie 3.000 PLN)

Szczegóły: tel.: 29-743-77-93.