Ostrzeżenie dla hodowców drobiu

Data: 02.04.2021 r., godz. 10.48    1521
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wyszkowie informuje, że na terenie województwa mazowieckiego odnotowano w ostatnim czasie kilka ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Niestety wirus ten rozprzestrzenia się szczególnie przez zaniedbania i nieostrożność ze strony człowieka. Dla tego też prosimy wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osoby pracujące na fermach drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw.
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wyszkowie informuje, że na terenie województwa mazowieckiego odnotowano w ostatnim czasie kilka ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Niestety wirus ten rozprzestrzenia się szczególnie przez zaniedbania i nieostrożność ze strony człowieka. Dla tego też prosimy wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osoby pracujące na fermach drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw. Przypominamy również, że Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. nakazuje m.in. hodowcom:

• unikanie miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
• mycie rąk po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,
• dokładne mycie z użyciem detergentów wszystkich przedmiotów, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
• w czasie obsługi drobiu w gospodarstwie zakładanie odzieży i obuwia przeznaczonych wyłącznie do obsługi drobiu i zmianę ich po wyjściu z kurnika,
• stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
• Zabezpieczanie paszy przed dostępem zwierząt dzikich.

Jednocześnie przypominamy, iż hodowcy nie powinni:

• dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych,
• karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
• poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Badania przeprowadzone przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wykazały, że wirus A/H5N8/, który zaatakował stada na terenie województwa mazowieckiego jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale niepatogenny dla ludzi. Niezależnie od tego, zgodnie ze stanowiskiem GIS zalecane jest poddawanie się szczepieniom ochronnym przeciwko grypie sezonowej, szczególnie wśród hodowców drobiu.
Ponadto przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji ( lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta ) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.