Odszedł kpt. E. A. Daszkowski - Honorowy Obywatel Wyszkowa

Data: 31.03.2021 r., godz. 15.24    112
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł Honorowy Obywatel Wyszkowa kapitan żeglugi wielkiej Eugeniusz Andrzej Daszkowski. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Urodził się on 4 lutego 1930 roku w Wyszkowie, gdzie skończył szkołę podstawową i średnią. Z morzem zetknął się po raz pierwszy jako siedemnastolatek, na kursach pracy morskiej, organizowanych przez Centrum Wychowania Morskiego. W 1950 r. ukończył Wydział Nawigacyjny Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie, a 6 lat później Wydział Ekonomiczny Transportu Politechniki Szczecińskiej.

Ze względu na działalność w Szarych Szeregach nie miał prawa pływania po morzu. Dopiero w 1956 r. słuchaczy szkoły morskiej zrehabilitowano, a E. Daszkowski w 1958 r. jako młodszy marynarz zamustrował na „Chochliku”. Po 11 latach został kapitanem żeglugi wielkiej. Dowodził wieloma statkami, także pod obca banderą. W latach 1972-78 był rektorem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.

Kochał Wyszków, lubił mówić o naszym mieście i zawsze chętnie do niego wracał.
Eugeniusz A. Daszkowski jest autorem kilkunastu książek o tematyce morskiej, ale dla wyszkowian najważniejsze są wydane w 1996 r. autobiograficzne wspomnienia „Mój Wyszków”, obejmujące lata 1930-1948 oraz wydane w 2000 r. „Wyszkowskie wspomnienia”, będące kontynuacją „Mojego Wyszkowa”.

Cześć Jego pamięci!