Inicjatywa Lokalna - Konsultacje

Data: 25.03.2021 r., godz. 12.26    229
Burmistrz Wyszkowa zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów ocen wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Burmistrz Wyszkowa zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów ocen wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Termin składania uwag i propozycji do projektu upływa 12 kwietnia 2021 r.

Dokument projektu uchwały w tej sprawie wraz z załącznikami został udostępniony na stronie www.wyszkow.pl (zakładka NGO -> Ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń UM przy pok. 115.

Uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać na specjalnym formularzu zgłoszeń przesłanym pocztą na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków (z dopiskiem: KONSULTACJE), e-mailem na adres gmina@wyszkow.pl (do wiadomości: bartlomiej.stan@wyszkow.pl) lub dostarczyć do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 12.04.2021 r.

Ponadto w dniu 8.04.2021 r. o godz. 16:30 odbędzie się otwarte spotkanie on-line na platformie ZOOM. Link do zalogowania dostępny będzie w dniu spotkania na stronie www.wyszkow.pl w zakładce „Dialog z mieszkańcami”.