Komunikaty Urzędu Miejskiego w Wyszkowie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Data: 11.03.2020 r., godz. 14.14    1557
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, prosimy o zapoznanie się z komunikatami Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, informujemy:

1. Do 14 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

2. Od 12 marca zostaje czasowo zawieszona działalność jednostek organizacyjnych: Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

3. Do końca marca wszystkie zaplanowane wydarzenia (koncerty, imprezy, debaty, wystawy itp.) zostają odwołane.

4. Zakaz handlu na targowisku miejskim obowiązuje do odwołania.

W związku z nowymi obostrzeniami ogłoszonymi przez Premiera Rządu RP oraz w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich zamykamy do odwołania place zabaw i siłownie zewnętrzne w całej gminie.
Bądźmy odpowiedzialni, szanujmy zdrowie własne i innych.
Najważniejsze decyzje rządu:
  • Wprowadzenie ograniczenia wszelkich zgromadzeń, spotkań i imprez. Wyjątkiem są wydarzenia, w których uczestniczą członkowie najbliższej rodziny lub osoby pozostające w stałym pożyciu.
  • Wprowadzenie ograniczenia wychodzenia z domu poza sytuacjami niezbędnymi: kiedy idziemy do pracy, sklepu, apteki, lekarza, czy wyprowadzamy psa.
  • Ograniczenie liczby osób do 5, m.in. na mszach świętych, pogrzebach czy ślubach. Do limitu nie wlicza się kapłanów czy np. osób z zakładów pogrzebowych.
  • Wprowadzenie ograniczeń dotyczących komunikacji publicznej. Dopuszczalna liczba pasażerów to miejsca siedzące podzielone przez dwa.
  • W przypadku złamania ograniczeń groziła będzie kara od mandatu po 5 tys. zł.
  • Oceny zgodności zachowania z nowymi zasadami dokonywać będzie Policja.