Rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła

Data: 13.05.2024 r., godz. 11.00    668
Dotacja będzie udzielana na wymianę kotła na paliwo stałe (także kozy, piecokuchnie, itp.) na ogrzewanie gazowe, elektryczne, pompę ciepła lub kocioł na pellet spełniające wymagania ekoprojektu.

Drodzy Mieszkańcy !


Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Wyszków możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wymianę starego wysokoemisyjnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (węglem, drewnem). Dotację uzyskać można na nowe urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza, spełniające wymagania ekoprojektu: kocioł gazowy, kocioł na pellet, pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne. Wysokość dofinansowania wynosi 50% kosztów zakupu nowego urządzenia, jego montażu oraz pierwszego uruchomienia, jednak nie więcej niż 8 000 zł.


By uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie nie później niż do 31 października 2024 r. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich źródeł ciepła zasilanych węglem lub drewnem w budynku oraz zastąpienie ich urządzeniem niskoemisyjnym. Nie ma obowiązku likwidacji kominka, który jest wykorzystywany rekreacyjnie i nie jest źródłem ciepła dla nieruchomości.


Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rozpoczęcie działań inwestycyjnych dopiero po zawarciu z Gminą Wyszków umowy o dofinansowanie. Nie ma możliwości finansowania inwestycji już wykonanych.


Źródła ciepła opalane wysokoemisyjnym paliwem stałym (węglem i drewnem) o niskiej efektywności, czyli stare kotły nazywane „kopciuchami”, odpowiadają za zdecydowaną większość zanieczyszczeń  emitowanych do powietrza na terenie miasta i gminy Wyszków. To ich wymiana na niskoemisyjne źródła ciepła jest najskuteczniejszą metodą poprawy jakości powietrza. Takie działanie stanowi również wypełnienie obowiązku nałożonego na mieszkańców Mazowsza Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego obowiązującą od 11 listopada 2017 r. Zgodnie z jej zapisami od 1 stycznia 2023 r. zakazane jest używanie urządzeń zasilanych paliwem stałym (węglem i drewnem), które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4  i 5 normy PN-EN 303:5:2012. Jeśli na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji urządzenia nie ma wpisanej informacji o spełnieniu normy lub kocioł jest urządzeniem klasy 1 lub 2 to jest ono objęte zakazem użytkowania i należy wymienić je jak najszybciej.


Gminna dotacja na wymianę urządzenia to znacząca pomoc finansowa w realizacji tego obowiązku.


Zapraszam do składania wniosków


Burmistrz Wyszkowa


Piotr Wojciech PłochockiZadanie pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka


wymiana_kotlow_2024.jpg (1.43 MB)