Grupa wsparcia "PO MOCNI"

Data: 01.09.2023 r., godz. 08.17    306
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zaprasza do uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób szukających pomocy w przezwyciężaniu problemów życiowych w związku z występującym w rodzinie problemem alkoholowym. Spotkania będą się odbywały w pierwszą i trzecia środę każdego miesiąca.

pomocni_wrzesien_2023.png (1.21 MB)