Rejestr BDO

Data: 03.12.2019 r., godz. 11.43    429
Uwaga! Do końca roku obowiązkowy wpis do Rejestru BDO dla PSZOK–ów i Jednostek Handlu Detalicznego, pobierających opłatę recyklingową