GRUPA WSPARCIA „PO MOCNI”

Data: 12.05.2023 r., godz. 14.27    140
Zapraszamy do uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób szukających pomocy w przezwyciężaniu problemów życiowych w związku z występującym w rodzinie problemem alkoholowym.

17_05_2023.png (1.21 MB)