Kolej na park zyskuje kolejnych sojuszników

Data: 11.05.2023 r., godz. 10.08    870
Kolej na park - pod takim hasłem przygotowywane jest kompleksowe, wielobranżowe przedsięwzięcie na terenie Gminy Wyszków.

Kolej na park, to z pewnością odważny pomysł, ale również projekt przygotowany na solidnych fundamentach. Jestem przekonany, że dzisiaj potrzeba nam właśnie takich projektów, które z jednej strony pokażą charakter i ducha miejsca, w którym powstają, a z drugiej staną się również nowym produktem naszego regionu. Bo Kolej na park to nowy produkt turystyczny w sercu Polski. Pierwszy tego typu park na Mazowszu – powiedział Grzegorz Nowosielski, witając przybyłych na spotkanie gości.


W związku z przystąpieniem do realizacji pierwszej części projektu, w naszym Urzędzie gościliśmy wiele znamienitych osobistości, m.in.: Panią Marszałek Elżbietę Lanc, Prezesa Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Panią Izabelę Stelmańską, Panią Małgorzatę Kalatę – Dyrektor Generalną Urzędu Transportu Kolejowego, Pana Leszka Marszała – Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego, Pana Przemysława Cichockiego – eksperta ze Związku Miast Polskich, Pana Patryka Grzempę – Dyrektora Ardagh Glass S.A., którym przedstawiliśmy szczegóły projektu „Parku Kolejowego”, zapraszając naszych gości do czynnego zaangażowania się w realizację projektu. To kolejny krok, który niewątpliwie przybliża nas do celu, jakim jest stworzenie wyjątkowego miejsca na mapie naszego miasta.


Jak już wcześniej informowaliśmy, dzięki wsparciu finansowemu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego,  w ramach Instrumentu Mazowsze dla równomiernego rozwoju, w wysokości 4 mln zł, pierwsza część zadania wchodzi  w etap realizacji. Dla przypomnienia, obejmuje ona przebudowę części komunikacyjnej na terenie dworca PKS, uporządkowanie terenu zieleni, modernizację i nadanie nowych funkcji zakupionym przez Gminę starym wagonom kolejowym oraz modernizację budynku stacji PKP.


Teraz czas na kolejny etap zamierzenia inwestycyjnego. Przystępujemy do prac koncepcyjnych dla drugiej części terenu. Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Gminy Wyszków na lata 2023-2030:


- „Ambicją Wyszkowa jest nie tylko szybka, efektywna adaptacja, ale także posiadanie zdolności kreowania swojej własnej przyszłości (…)”,


- „Wyszków jest Gminą dobrze wykorzystującą usytuowanie geograficzne i zasoby naturalne, tworzącą pro rozwojowe systemy powiązań społeczno-gospodarczych z przestrzenno-środowiskowymi.”


Dlatego to właśnie u nas, w Wyszkowie, powstanie pierwsza na Mazowszu kolej lilipucia! Miejsce, w którym każdy mieszkaniec i każdy gość naszego miasta, znajdzie coś dla siebie. Piękny park miejski, park edukacyjny i park rozrywki w jednym. Połączenie atrakcyjnego miejsca z miejscem posiadającym ogromny walor edukacyjny. Przybliżenie historii różnych branż przemysłu, zaczynając od tych, nam – mieszkańcom Wyszkowa – najbliższym oraz historii rozwoju kolei.


Jest niezmiernie miło, iż nasi Goście dostrzegli ogromny potencjał naszego projektu, docenili jego spójne aczkolwiek wielopłaszczyznowe podejście, będące kompleksowym produktem turystycznym. Przed nami kolejne spotkania i rozmowy, których efektem będzie nawiązanie formalnej współpracy z naszymi partnerami, o czym będziemy na bieżąco informować.


Elżbieta Lanc – członek zarządu województwa mazowieckiego: Niezmiernie się cieszę, że taki projekt powstanie na Mazowszu. Plan jest komplementarny, funkcjonalny i promocyjny, dlatego tak szybko dostaliście dofinansowanie. Tylko proszę, realizujcie szybko tą inwestycję, żebym zdążyła przyjechać z moimi wnuczkami, zanim wyrosną!


_DSC_0739.jpg (224 KB)


_DSC_0754.jpg (227 KB)


Park Kolejowy_v04-1.jpg (111 KB)


Park Kolejowy_v04-3.jpg (401 KB)