XX Ogólnokrajowy konkurs - bezpieczne gospodarstwo rolne

Data: 17.03.2023 r., godz. 11.31    356
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizując zadania określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2022 poz. 933 t. j.), o g ł a s za XX OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE.