Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Data: 31.01.2023 r., godz. 14.35    2997
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wyszków rozpocznie się 1 marca 2023 r. godz. 9.00

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wyszków rozpocznie się 1 marca 2023 r. godz. 9.00 i podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl


Szczegółowy harmonogram naboru określony został Zarządzeniem Burmistrza Nr 29/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., dostępnym na stronie BIP Gminy Wyszków.


Poniższa tabela przedstawia daty i godziny poszczególnych etapów:


Ed.jpg (55 KB)


Rodzice będą mieli możliwość zgłosić kandydaturę dziecka do publicznych przedszkoli oraz do przedszkoli działających na zasadach takich samych jak publiczne - „Przyjaciele Kubusia” i Przedszkole Nasze Bambino nr 2. W ramach systemu, możliwe również będzie zgłoszenie kandydatury dziecka do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:


Pozostałe szkoły w których zorganizowano oddziały przedszkolne, w szczególności te zlokalizowane na terenach wiejskich, nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Kandydaturę dziecka, w takim przypadku, należy zgłosić w formie papierowej bezpośrednio w szkole (druki dostępne w sekretariatach szkół). W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z sekretariatem lub śledzenie aktualności na stronie internetowej danej placówki.


Zgłoszenie kandydatury dziecka będzie możliwe także do niektórych przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Wyszków. 


W zakładce OFERTA, na stronie do naboru, zamieszczone zostaną propozycje odnośnie zajęć dodatkowych i inne szczegółowe informacje o danym przedszkolu. 


Radni Rady Miejskiej w Wyszkowie, w dniu 6 czerwca 2022 r., podjęli Uchwałę Nr XLVII/516/23, gdzie zostały ustalone kryteria rekrutacji. Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie BIP Gminy Wyszków: http://wyszkow.esesja.pl/zalaczniki/184863/uchwalaxlvii51622_1794550.pdf