Dodatek elektryczny

Data: 01.12.2022 r., godz. 10.44    1220
Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny. Rolą dodatku jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen. 

Od 07.12.2022r. przyjmowanie wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego i dodatek elektryczny w pokoju 146.


Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127 ze zm.).


Dodatek wynosi:  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie, 

  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021). 


Wnioski należy składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.


Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.


Dodatek elektryczny nie przysługuje:  • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje  PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną, 

  • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV, 

  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, 

  • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła, 

  • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1477 i 1692).


Informacje związane z dodatkiem elektrycznym można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, w pokoju 112,  nr tel. 29 743 77 26 lub 29 743 77 95.